ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540480
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030168
รหัส Obec 6 หลัก :
  540480
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดจอกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankudjognoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกุดจอกน้อย
ตำบล :
  อากาศ
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  0874474789
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย


นายประจักษ์ อัมลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน