ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540482
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  540482
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโพนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanphonngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านชุมชนบ้านโพนงาม
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042168099
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 /07/2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนงามสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม


นายหนูใจ ทมถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน