ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาวัด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540483
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030157
รหัส Obec 6 หลัก :
  540483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสาวัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansaowat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเสาวัด
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790692
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน 2481
อีเมล์ :
  na2508@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:53:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสาวัด


นายไพจิตร คิดโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาวัด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน