ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540484
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  540484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าแร่ดงปลาปาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantharaedongphapak school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าแร่
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  0941692509
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  bantharae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนงามสามัคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 18:10:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก


นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน