ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเสียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540485
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030159
รหัส Obec 6 หลัก :
  540485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเสียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongsiao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงเสียว
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  bandongsiaw_school@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนงามสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเสียว


นายบุญทัน ไมอักรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน