ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540486
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030160
รหัส Obec 6 หลัก :
  540486
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงมะกุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dong makum School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงมะกุ้ม
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  0885633799
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มีนาคม 2519
อีเมล์ :
  dmk2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนงามสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม


นายวิทิศ ศรีหาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน