ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540487
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030167
รหัส Obec 6 หลัก :
  540487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านข้าวแป้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaowpaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านข้าวแป้ง
ตำบล :
  วาใหญ่
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042168144
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2483
อีเมล์ :
  khoawhom03@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:51:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง


นายนิมิตร ธิราวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข้าวแป้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน