ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540489
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030144
รหัส Obec 6 หลัก :
  540489
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONDAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดอนแดง
ตำบล :
  ท่าก้อน
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790698
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2498
อีเมล์ :
  bandondaeng@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าก้อน-นาฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแดง


ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ เคนไชยวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน