ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540490
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030145
รหัส Obec 6 หลัก :
  540490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantakwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าควาย
ตำบล :
  ท่าก้อน
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790636
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/12/2476
อีเมล์ :
  bantakway@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าก้อน-นาฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09:51:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าควาย


นายทรง งิ้วไชยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าควาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน