ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540491
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  540491
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Nawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาหวาย
ตำบล :
  ท่าก้อน
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042756904
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ก้อน-นาฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าก้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 15:17:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน