ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540493
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  540493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาฮี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannahee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านนาฮี
ตำบล :
  นาฮี
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/04/2498
อีเมล์ :
  bannaheeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:37:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาฮี


นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน