ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540494
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030149
รหัส Obec 6 หลัก :
  540494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Songpuay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสงเปือย
ตำบล :
  นาฮี
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042168530
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าก้อน-นาฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปือย


นางพิไลรัตน์ คิดโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน