ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากะทาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540495
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030150
รหัส Obec 6 หลัก :
  540495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนากะทาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAKATHAD SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนากะทาด
ตำบล :
  นาฮี
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042704956
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/09/2473
อีเมล์ :
  nakatad55@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าก้อน นาฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 21:42:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนากะทาด


นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากะทาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน