ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540496
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030148
รหัส Obec 6 หลัก :
  540496
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  นาฮี
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790705
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  schoolnonsawan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าก้อน-นาฮี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน