ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนทอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540498
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030178
รหัส Obec 6 หลัก :
  540498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนทอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONTOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนทอย
ตำบล :
  สามัคคีพัฒนา
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  042790635
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2563 เวลา 16:39:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนทอย


นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน