ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540499
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030175
รหัส Obec 6 หลัก :
  540499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAMTAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านถ้ำเต่า
ตำบล :
  สามัคคีพัฒนา
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  0836631136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  47030175@sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนงามสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามัคคีพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า


นายกองมา บุญชาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน