ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540500
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030176
รหัส Obec 6 หลัก :
  540500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดอกไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nadokmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านนาดอกไม้
ตำบล :
  สามัคคีพัฒนา
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  0819655026
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  ndm47170@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนงามสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามัคคีพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:24:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้


นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน