ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540502
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030156
รหัส Obec 6 หลัก :
  540502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดงสาร
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  อากาศอำนวย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:04:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสาร


นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2