ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540512
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030080
รหัส Obec 6 หลัก :
  540512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลคำตากล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubankhamtakla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคำตากล้า
ตำบล :
  คำตากล้า
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  0822055735
โทรสาร :
  1
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 ตุลาคม 2463
อีเมล์ :
  anubankhamtakla@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำตากล้า-นาแต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำตากล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .200 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:56:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า


นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน