ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540513
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030081
รหัส Obec 6 หลัก :
  540513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพอกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongphoknoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองพอกน้อย
ตำบล :
  คำตากล้า
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/12/2548
อีเมล์ :
  nongphoknoischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำตากล้า-นาแต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำตากล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 03:41:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย


นายพงศกร ต้นภูบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน