ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540518
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  540518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonpokyaithaisomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองพอกใหญ่
ตำบล :
  นาแต้
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  0897115926,(ผอ.)0818736765
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  chumpt86_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 13:50:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์


นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน