ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540521
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030084
รหัส Obec 6 หลัก :
  540521
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสนสุขสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sansuksamakee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านแสนสุข
ตำบล :
  คำตากล้า
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  042720258
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526 (10 พฤษภาคม 2558)
อีเมล์ :
  bansansuk14@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำตากล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:31:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี


นายแสงบุญ เถาโคตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน