ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแพดพิทยารัตน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540522
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030090
รหัส Obec 6 หลัก :
  540522
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แพดพิทยารัตน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Padpittayarat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแพด
ตำบล :
  แพด
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  042756908
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แพดหนองบัวสิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:51:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแพดพิทยารัตน์


นายขจรเดช ศิริวานก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพดพิทยารัตน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน