ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540523
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  540523
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbantad school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตาด
ตำบล :
  แพด
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2563 เวลา 21:24:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาด


นางบุญช่วย พันธ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน