ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540524
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  540524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺฺBANKUDJAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกุดจาน
ตำบล :
  แพด
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  0890301472
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   11 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  bankudjanschool7814@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2563 เวลา 20:58:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดจาน


นายปัญญา พันธ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน