ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงอีด่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540526
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  540526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงอีด่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGEIDOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดงอีด่อย
ตำบล :
  แพด
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2512
อีเมล์ :
  dongeidoy@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แพดหนองบัวสิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 19:03:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงอีด่อย


นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอีด่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน