ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540527
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030095
รหัส Obec 6 หลัก :
  540527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวสิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGBUASIM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหัวนาคำ
ตำบล :
  หนองบัวสิม
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2465
อีเมล์ :
  47030095@sakonnakhon3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวสิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม


นายจำรัส สิงห์คาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน