ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540529
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030097
รหัส Obec 6 หลัก :
  540529
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพียพิทยาพัฒน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHIA PITAYAPAT SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเพีย
ตำบล :
  หนองบัวสิม
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  042793125
โทรสาร :
  042793125
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  banphiaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แพดหนองบัวสิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวสิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15:07:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์


นายเสกสรรค์ แช่มชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน