ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่างาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540530
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  540530
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่างาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่างาม
ตำบล :
  หนองบัวสิม
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  042-720-266
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2507
อีเมล์ :
  Thangam.school15@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แพดหนองบัวสิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวสิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10:02:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่างาม


นายวรรณที ศรีโนนยาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน