ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540633
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  540633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุสุมาลย์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kusumanwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  กุสุมาลย์
อำเภอ :
  กุสุมาลย์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47210
โทรศัพท์ :
  042769056
โทรสาร :
  042769056
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/01/2518
อีเมล์ :
  ksm.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตปัญจวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08:26:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม


นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน