ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540635
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  540635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดบากพัฒนาศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kutbakpattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกุดบาก
ตำบล :
  กุดบาก
อำเภอ :
  กุดบาก
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47180
โทรศัพท์ :
  042784026
โทรสาร :
  042784026
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  kutbak_mat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำอูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดบาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 15:57:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา


นายไพบูลย์ พจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน