ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540657
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  540657
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศึกษาประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suksaprachrsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแพด
ตำบล :
  แพด
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  042981047
โทรสาร :
  042796124
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ธันวาคม 2528
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 11:50:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน