ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540659
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  540659
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phochaitong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโพธิ์ชัย
ตำบล :
  หนองกวั่ง
อำเภอ :
  บ้านม่วง
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47140
โทรศัพท์ :
  042702201
โทรสาร :
  042702201
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2537
อีเมล์ :
  pct_47032010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกวั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:55:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม


นายวรเวช แง่พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน