ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540668
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022020
รหัส Obec 6 หลัก :
  540668
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บงเหนือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BONGNUAWITTHAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน162
ตำบล :
  บงเหนือ
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042981278
โทรสาร :
  042981278
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  bongnua2530@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สว่างศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  111 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม


นายทรงศีล พรหมโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน