ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540671
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  540671
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เต่างอยพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Taongoipattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำพุงสามัคคี
ตำบล :
  เต่างอย
อำเภอ :
  เต่างอย
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47260
โทรศัพท์ :
  042-761228
โทรสาร :
  042-761022
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
อีเมล์ :
  tpsc@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เต่างอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:42:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


นายประเสริฐ ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]