ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540673
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  540673
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านม่วงคำพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Danmoungkompittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านด่านม่วงคำ
ตำบล :
  ด่านม่วงคำ
อำเภอ :
  โคกศรีสุพรรณ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47280
โทรศัพท์ :
  096-7069866
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2537
อีเมล์ :
  danmuangkompittayacom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านม่วงคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 05:08:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม


นายณรงค์ชัย มลาวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน