ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540675
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  540675
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอ้อมแก้ว เลขที่ 79
ตำบล :
  บ้านโพน
อำเภอ :
  โพนนาแก้ว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47230
โทรศัพท์ :
  042170446
โทรสาร :
  042170446
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  ppkschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปัญจวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโพน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:51:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนพิทยาคม


นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน