ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540676
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  540676
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำเพิ่มพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamphoempittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคำเพิ่ม
ตำบล :
  โคกภู
อำเภอ :
  ภูพาน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47180
โทรศัพท์ :
  042708143
โทรสาร :
  042708143
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  info@khamphoempittaya.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสกลราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโคกภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:51:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา


นายทองคำ วรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน