ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190404
รหัส Smis 8 หลัก :
  48020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  190404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหัวบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nahuabor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองบัวแดง
ตำบล :
  นาหัวบ่อ
อำเภอ :
  โพนสวรรค์
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  nahuabor.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลำน้ำทวย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหัวบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 12:14:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ


นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน