ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190475
รหัส Smis 8 หลัก :
  48022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  190475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแพงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaengpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนแพง
ตำบล :
  บ้านแพง
อำเภอ :
  บ้านแพง
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48140
โทรศัพท์ :
  042591228
โทรสาร :
  042591254
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2512
อีเมล์ :
  bpk-52@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สายน้ำโขง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:24:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม


นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน