ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190479
รหัส Smis 8 หลัก :
  48012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  190479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาถ่อนพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nathonpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านนาถ่อนทุ่ง
ตำบล :
  นาถ่อน
อำเภอ :
  ธาตุพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48110
โทรศัพท์ :
  575231
โทรสาร :
  042575231
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2519
อีเมล์ :
  sh274@nkped1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุพนมเรณูนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาถ่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:21:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา


นายสุมิตร แวงโสธรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน