ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190487
รหัส Smis 8 หลัก :
  48012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  190487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระซองสามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phrasong Samakkewittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านพระซอง
ตำบล :
  พระซอง
อำเภอ :
  นาแก
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48130
โทรศัพท์ :
  042583113
โทรสาร :
  042583113
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/07/2519
อีเมล์ :
  phrasong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาแก วังยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพระซอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:32:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา


นายสุกรี ชัยมงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]