ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730001
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  730001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนศรีบุญเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHUNSRIBROONRUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านชุมชนศรีบุญเรือง
ตำบล :
  ศรีบุญเรือง
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042-611820
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ตุลาคม 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  320
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มุกดาหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 12:52:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง


นายวิเศษ ปรีประสาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน