ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730003
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  730003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโปน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannaponoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านบ้านนาโปน้อย
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  0956141289
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  naponoischool_2562@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองมุกดาหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:27:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย


นายอังกูร อ้วนพรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโปน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน