ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730005
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  730005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่งอุทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbunguthai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านคำภูเงิน
ตำบล :
  นาสีนวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  ฺBaanboong1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสีนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย


นายรวมมิตร พันธ์มุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน