ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมุกดาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730006
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  730006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มุกดาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mukdalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้านชุมชนแก้วกินรี
ตำบล :
  มุกดาหาร
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042611311
โทรสาร :
  042611311
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2453
อีเมล์ :
  mukdalai007@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มุกดาหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 17:11:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมุกดาลัย


นายชาติชาย ก่อคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน