ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านส้มป่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730007
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  730007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านส้มป่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sompoirodnukool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านส้มป่อย
ตำบล :
  นาสีนวน
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2479
อีเมล์ :
  sompoirodnugul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้วมุกดาหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสีนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ุ16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:51:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านส้มป่อย


นายประยูร บุญประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน