ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730008
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  730008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamkamittapapti3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสามขา
ตำบล :
  คำป่าหลาย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  042643780
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  323
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำป่าหลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:11:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3


นายปรัชญา มานะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน