ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730009
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  730009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก้งโนนคำประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kangnonkumprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแก้ง
ตำบล :
  คำป่าหลาย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  kangnonkumprasan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สะพานมิตรภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:41:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์


นายสมถิ่น โทจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน