ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1049730011
รหัส Smis 8 หลัก :
  49010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  730011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำน้อย2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAKAMNOI2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาคำน้อย
ตำบล :
  คำป่าหลาย
อำเภอ :
  เมืองมุกดาหาร
จังหวัด :
  มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ :
  49000
โทรศัพท์ :
  094-2845888
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  NAKAMNOI2_SCHOOL@HOTMAIL,COM
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  323
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำป่าหลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:13:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2


นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน